Copyright 2019 - .
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Numer konta do wpłat czesnego (dotyczy wszystkich oddziałów Szkoły muzycznej Music Fun):

Szkoła Muzyczna Music Fun, Lubartów, ul. Legionów 61.
 
mBank: 54 1140 2004 0000 3502 3262 6874

Zachęcamy do ustanowienia w banku zlecenia stałego.

Jeśli decydujecie sie Państwo na płatność przelewem prosimy o regulowanie wpłat maksymalnie do 5 dnia danego miesiąca.

Podstawą do pobierania opłaty miesięcznej jest umowa o naukę gry na instrumencie lub śpiewu. Formy płatności:

1. gotówka – w sekretariacie lub na pierwszych zajęciach w miesiącu,
2. przelew – na konto Prywatnej Szkoły Muzycznej – dane do przelewu: Szkoła Muzyczna Music Fun, Lubartów, ul. Legionów 61, numer konta: 54 1140 2004 0000 3502 3262 6874. W tytule przelewu proszę zawrzeć imię i nazwisko, oraz miesiąc za jaki opłacane jest czesne. Zachęcamy do ustanowienia w banku zlecenia stałego.

Wpłaty należy dokonać do 5 dnia każdego miesiąca lub na pierwszych zajęciach w miesiącu.

Wysokość opłaty miesięcznej jest stała, nie jest podwyższona w miesiącach z pięcioma zajęciami ani obniżana w miesiącach z mniej niż czterema. W przypadku zapisania ucznia w trakcie roku szkolnego, rata za pierwszy miesiąc będzie proporcjonalnie mniejsza, w zależności od liczby zajęć. Opłata czesnego pobierana jest od września do czerwca. Zajęcia w ferie zimowe odbywają się bez zmian.

Nieobecność ucznia na zajęciach nie zwalnia z płatności i nie skutkuje zwrotem opłaconej wpłaty. Uczeń ma prawo odpracować jedne zajęcia w ciągu semestru. W przypadku zajęć grupowych nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia o opracowywanym materiale.

W przypadku nieuregulowania płatności w terminie opłata wynosi 10zł.
Monit listowny z wezwaniem do zapłaty – opłata 10zł.
Monit listowny z kancelarii adwokackiej – opłata 50zł.

Cennik zajęć muzycznych:

Rodzaj zajęć Czas trwania:
30 min. 45 min. 60 min.
Zajęcia indywidualne, opłata za m-c 170 zł 200 zł 240 zł
Zajęcia grupowe 2-3 osób, opłata za m-c - 130 zł -
Zajęcia grupowe do 4 osób, opłata za m-c - 120 zł -